Disseny conceptual d’un gronxador per a un parc infantil.

El disseny es basa en el concepte de natura, integrant e producte en l’entorn que l’envolta. Aixo ho hem plasmat donant al gronxador una forma d’arbre, passant de les formes habituals amb dos o més punts de suport a un únic punt de suport coronat amb un element que defineix la forma de la copa d’un arbre.

Descobreix les seves característiques principals →

Un únic punt de suport per aconseguir l’efecte de disseny desitjat en el concepte del projecte.
Capçal transparent per a que es pugui il·luminar de forma autònoma.
Diferents tipus de seient en funció dels requeriments, responents als diferents rangs d’edat dels usuàris.
Làmines de cautxú per al terra per a complir amb la normativa de seguretat.

El disseny del gronxador compleix amb la normativa.

S’ha tingut en compte el reciclatge total de tots els components.

Disseny respectuós amb el mèdi ambient, es preveu que la il·luminació es recarregui amb plaques solars.

– Adaptat a diversos perfils d’usuàris –

Seient per a nens de fins a X anys.

Seient per a nens de més de 3 anys.

Autors

Clients

Oriol Admetlla

Oriol Admetlla

Marc Escolà

Marc Escolà

Name

Name

Job Position