Un projecte per l’associació de Veterinaris de Nou Mèxic per alleujar els impulsos sexuals dels gossos mascles. En aquest cas es va buscar una doble funcionalitat, un estri que servís tant per la funció esmentada anteriorment, com per a descansar.

Zona ruixada en feromones de gossa destinada al alleujament del gos
Zona de descans, que es pot emprear per el gos com a matalàs de diari

Autors

Clients

Marc Escolà

Marc Escolà

Associació de Veterinaris de Nou Mèxic

Associació de Veterinaris de Nou Mèxic

Leave a Reply